Колективні трудові спори

 

Юридична компанія «JUSTLEX» надасть допомогу фахівців при вирішенні колективних конфліктів, в сфері трудового права, що виникають між працівниками і роботодавцями або ж їх представниками. Виникати суперечки даного виду можуть у зв'язку з: визначенням нових, або ж зміною тих, що вже існують, умов праці; з метою укладення, а в деяких випадках і зміною колективної угоди; з метою виконання вимог, визначених колективним договором в цілому, або його окремих складових; в зв'язку з невиконанням норм законодавства, що регулює трудові правовідносини.

Хто є сторонами конфлікту даного виду?

Учасниками колективних спорів можуть бути, в залежності від існуючих рівнів наступні:

  • Виробничий рівень. Тут учасниками будуть працівники (їх профспілки), а також роботодавець конкретного підприємства, установи або організації;
  • Територіальний, а також галузевий рівень. В даному випадку, сторонами будуть виступати профспілки працівників певної спеціальності (галузі) або ж певної територіальної одиниці (області) і організації роботодавців за тими ж критеріями.
  • Національний рівень. Передбачає участь в колективних трудових спорах працівників і роботодавців, їх організацій зі всієї України.

Процедура вирішення спорів даного виду

Органами, що можуть вирішувати, що виникли між сторонами конфлікти, є Комісія з примирення і Трудовий арбітраж.

Говорячи про Комісії з примирення, варто відзначити, що нею є спеціалізований орган, що створюється з метою розробки та прийняття рішення, що зможе задовольнити як одну, так і другу сторону конфлікту. Такий орган складається з представників учасників спору, і організовується, в залежності від рівня спору: в триденний термін, п'ятиденний, або ж - десятиденний термін, з моменту, коли виник колективний конфлікт. Кількість представників комісії має бути рівним як з однієї, так і з іншого боку. Якщо говорити про термін розгляду конфлікту, то він також відрізняється, в залежності від рівня, на якому виник.

Рішення даного органу повинні бути оформлені протоколом і мають обов'язкову юридичну силу для сторін. Термін виконання встановлюється безпосередньо в протоколі. Після того, як комісією буде прийнято рішення для врегулювання конфлікту, вона припиняє свою дію.

Варто відзначити, що в певних випадках, сторони залучають до вирішення спору посередника, яким є незалежна особа, що сприяє прийняттю рішення, що задовольнить обидві сторони.

Що таке Трудовий арбітраж? Цей орган грунтується сторонами із залученням експертів, фахівців або інших осіб з метою прийняття рішення для вирішення конфлікту.

Термін для утворення такого органу дорівнює трьом дням. Випадки підстави Трудового арбітражу:

  1. Коли Комісія з примирення не може прийняти рішення, що стосується встановлення нових або зміни існуючих умов праці, що визначені трудовим договором, або ж неприйняття рішення про укладання або зміни колективного трудового договору.
  2. У разі, коли виник колективний суперечка, предметом якого є невиконання вимог, визначених колективним договором, або ж норм і окремих положень трудового законодавства.

Про процедуру та порядок розгляду колективного трудового спору Трудовим арбітражем наші фахівці зможуть більш детально розповісти на індивідуальній консультації, як в усному, так і в письмовому вигляді. Важливо сказати, що рішення, прийняті цим органом є обов'язковими для учасників конфлікту, лише в тому випадку, коли вони домовилися про це.

Наші фахівці мають багаторічний досвід роботи в даній сфері. Юристи компанії «JUSTLEX» - професіонали своєї справи, що знайдуть індивідуальний підхід до кожного клієнта, і запропонують максимально ефективне рішення проблеми. Ми виконуємо свою роботу в чітко обумовлені з клієнтом строки, без затягування, завдяки чому, наша робота завжди нагороджується позитивними відгуками клієнтів.

Як ми працюемо
Консультація

Консультація

Вибір пакета

Вибір пакета

Оплата

Оплата

Інформування

Інформування

Обслуговування

Обслуговування

Підготовка

Підготовка

Отримати безкоштовну консультацію від JUSTLEX