Оподаткування підприємств

Оподаткування підприємств

Послуга включає:

  • Професійна консультація бухгалтера;
  • Визначення кращої стратегії;
  • Підготовка всіх необхідних документів;
  • Повна конфіденційність;
  • Зв'язок 24/7 з особистим бухгалтером.
600грн.
від 1 дня
Оподаткування підприємств

Записатися на консультацію

Бізнесмени, при здійсненні підприємницької діяльності, в першу чергу, повинні розбиратися в існуючих системах оподаткування і порядок сплати податків в уповноважений державний орган. У нашій країні податкове право є досить нестабільним, в зв'язку зі складним трактуванням закону, і постійних змін, що вносяться до кодексу.

Юридична компанія «JUSTLEX» надасть правову допомогу в сфері податкового права. Ми гарантуємо якісне надання послуг, що послужить досягненням позитивного результату у вирішенні проблеми клієнта.

При здійсненні реєстрації підприємства, його засновники повинні відповідально підійти до питання вибору системи оподаткування, що може бути загальною, або ж спрощеної. Пропонуємо, ознайомиться основними положеннями даних систем, що, можливо, допоможуть Вам визначитися з вибором більш прийнятною для підприємства.

Що таке загальна система оподаткування?

Головними обов'язковими платежами, що буде платити підприємство, дотримуючись даний вид сплати податків, є:

1. Здійснення сплати податку на прибуток. Щоб реалізувати сплату даного податку, слід виходити із загальної фінансової прибутку підприємства, виходячи з відомостей бухгалтерського обліку. Ставкою, що передбачається законодавством є вісімнадцять відсотків. При цьому, ставка для сплати податку на дивіденди (деякої частини прибутку, що розподіляється між учасниками товариства, виходячи з кількості часток, що перебувають у володінні кожного), дорівнює п'яти відсоткам, в разі, коли підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, або ж дев'ять відсотків, у разі, коли підприємство обрало для себе спрощену систему сплати податків. Крім цього, з нарахованих дивідендів знімається платіж у вигляді військового збору за ставкою, що представляє собою півтора відсотка.

Терміни здійснення зобов'язання по внесенню платежів, відрізняються в залежності від отриманої суми прибутку підприємства за один рік. Так, якщо дохід компанії становить за рік не більше двадцяти мільйонів гривень, платежі вносяться раз на рік відповідно до подачею щорічної декларації. У разі, якщо дохід становить більше двадцяти мільйонів, то підприємство зобов'язане здійснювати внесення податкових платежів кожний квартал.

2. Сплата податку на додану вартість (ПДВ). Даний вид платежів оплачується покупцем (клієнтом) підприємства і входить у вартість товарів або ж послуг, що надаються, але при цьому, повинен вноситися до бюджету держави підприємством. Законодавчо закріплено кілька способів для реєстрації підприємства платником даного податку:

- Перший є обов'язковим і передбачає, що підприємство повинно пройти процедуру реєстрації платника ПДВ, коли його загальний річний дохід за рік є більш, ніж один мільйон гривень;

- Другий є добровільним, без будь-яких вимог по виручці підприємства.

Ставка даного податку дорівнює двадцяти відсоткам.

3. Платежі, що віднімаються з зарплат. Сплата таких платежів передбачається при використанні на підприємстві праці найманих працівників. Серед них можна виділити Єдиний соціальний внесок, чия виплата передбачається з коштів підприємства. Ставка даного податку дорівнює двадцяти двом відсоткам від загального фонду, призначеного для оплати праці працівників. Також підприємства повинні здійснювати відрахування із заробітної плати у вигляді податку на доходи фізичних осіб, що дорівнює вісімнадцяти відсоткам, а крім цього, військовий збір, що становить півтора відсотка.

Що таке спрощена система оподаткування?

Головною відмінністю даної системи сплати податків від загальної, є те, що підприємства, що вибрали для ведення діяльності загальну систему оподаткування здійснюють сплату податку на прибуток, що розраховується як з прибутку, так і з витрат від діяльності підприємства. Спрощена ж система передбачає сплату цього податку лише від прибутку підприємства, при цьому, витрати не беруться до уваги.

Ставки по сплаті єдиного податку різняться в залежності від групи, до якої належить платник податків. Більш детальну консультацію у питанні сплати податків за спрощеною системою, можна отримати при індивідуальному консультуванні клієнта в компанії «JUSTLEX».

Отримати безкоштовну консультацію від JUSTLEX