Податковий аудит

Складність проведення податкового аудиту полягає в тому, що вона не була вказана в структурі послуг, що надаються аудиторами. Цей вид перевірки являє собою незалежну перевірку податкового обліку, що проводиться для засвідчення факту правильності сплати податків підприємством, організацією, установою в бюджет, а так само правильності відображення виплати податків у відповідній документації (звітності).

Аудит податків

Аудит податків надає допомогу в процесі підготовки підприємства до перевірки податковими органами. Він включає в себе перевірку бухгалтерського і податкового обліку організації за період не більше трьох років. Замовник визначає на свій розсуд обсяг, а так же період перевірки. Даний вид послуг оформляється договором, яким обговорюються перелік податків та зборів, відповідно до чого, буде отримано думку аудитора.

Ефективним податковий аудит буде лише в разі своєчасного його проведення, як для визначення переплат, так і для визначення недоїмок.

Цілі проведення податкового аудиту:

  • перевірка звітності, перед тим як передати документи в податкову інспекцію, або перед перевіркою підприємства податковою інспекцією;
  • для визначення компетентності та рівня професіоналізму штатних бухгалтерів;
  • якщо в підприємстві змінюється головний бухгалтер, фінансовий директор або директор, так як в більшості випадків, це негативно впливає на якість ведення обліку (бухгалтерського або податкового).

Вартість аудиту податків

ВАЖЛИВО! Консультація безкоштовна.

Юристи компанії JUSTLEX ознайомляться з вашою проблемою і після ретельного аналізу безкоштовно запропонують найбільш оптимальні варіанти вирішення.

Вартість:

500 грн

Терміни:

1 дня

Дана послуга може включати в себе виявлення вірності сплати таких податків як: дохід на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, податок на додану вартість та інші.

Аудит податку на прибуток - це комплексна перевірка, що є актуальною для всіх видів підприємств, в разі, коли власники передають своє право управління підприємством найманим керуючим або директору. Він може проводитися і як абсолютно самостійна, окрема послуга, тоді йому буде притаманний характер ревізії.

Всі дії, пов'язані з проведенням процедури аудиту податкової звітності спрямовані на зниження ризиків пов'язаних зі сплатою податків підприємством, і як наслідок, запобігають можливі ризики залучення керівного підприємством особи до відповідальності перед державними податковими органами.

Підвиди податкового аудиту:

  • Комплексний;
  • Структурні;
  • Тематичний.

Перший вид, це досить масштабна перевірка підприємства, що вимагає неймовірних зусиль аудитора, і величезних витрат підприємства, на якому буде проводитися комплексний податковий аудит. Недоліком даного виду, є те, що при перевірці підприємств можуть залишитися непоміченими дрібні непарності.

Другий вид дуже зручний для підприємств, що мають у своїй структурі певні підрозділи. Завдяки йому, вдається розподілити всю навантаження на дані підрозділи і створити певний баланс.

Третій вид - тематичний, дозволяє замовнику самостійно випередити область, в якій буде здійснюватися податковий аудит. Це дозволить більш детально підійти до питання перевірки і приділити якомога більше уваги проблемним питанням. Плюсом тематичного податкового аудиту є, то що він проводиться без зайвої витрати часу, в порівнянні з комплексної аудиторською перевіркою.

Як результат проведення податкового аудиту, фахівцем складається звіт про проведену послуги, а так само рекомендації щодо усунення недоліків. Варто пам'ятати про те, що в разі проведення перевірки податковими органами, такий документ не матиме ніякого значення.

Отримати безкоштовну консультацію від JUSTLEX