Аудит фінансової звітності

Під поняттям аудиту фінансової звітності мається на увазі дослідження відомостей бухгалтерського обліку, а також даних фінансової звітності підприємства, що робиться з метою висловлюючи аудитором свого незалежної думки, про те, чи правильно і достовірно він ведеться, і чи відповідає його ведення всім вимогам, що передбачені законодавством.

Існує кілька видів аудиту фінансової звітності, він може бути обов'язковим (проводиться на вимогу, що міститься в законі), або ж ініціативним (такий аудит проводиться за рішенням керівника підприємства).

Завданням що стоїть в ході проведення обов'язкового аудиту, є підтвердження факту правильності ведення звітності з фінансів, а також виявлення непарні при веденні обліку бухгалтерії. У яких же випадках необхідно проведення аудиту даного виду? Серед них можуть бути такі:

 • У разі отримання дозволу спеціального характеру (ліцензії) для того, щоб здійснювати діяльність на ринку цінних паперів;
 • При оформленні процедури ліквідації підприємства, потрібне проведення процедури аудиту фінансової звітності;
 • У разі, коли суд, що уповноважений розглядати господарські справи, порушує справу про банкрутство підприємства;
 • Нормативно - правовими актами можуть бути передбачені й інші випадки.

Що стосується ініціативного аудиту, то як згадувалося вище, він носить характер добровільності і може здійснюватися в тих масштабах і областях, які визначаться керівником, і може охоплювати абсолютно будь-який період діяльності організації. Метою проведення ініціативного аудиту є перевірка стану обліку бухгалтерії в цілому, а також перевірка окремих частин бухгалтерського обліку, а також відповідність звітності підприємства фактичному стану справ.

За фактом проведення аудиту, уповноважена на проведення даної процедури особа, має видати аудиторський висновок, а так само запропонувати свої рекомендації, що стосуються питань проведеної перевірки.

Вартість аудиту фінансової звітності

ВАЖЛИВО! Консультація безкоштовна.

Юристи компанії JUSTLEX ознайомляться з вашою проблемою і після ретельного аналізу безкоштовно запропонують найбільш оптимальні варіанти вирішення.

Вартість:

500 грн

Терміни:

1 дня

Що відноситься до джерел, то використовуються для проведення процедури аудиту фінансової звітності?

 1. Вимоги документів, якими регулюється порядок складання такої звітності.
 2. Наказ про політику обліку.
 3. Звітність підприємства з фінансів, з примітками.
 4. Синтетичні, а також аналітичні регістри обліку.
 5. Первинна документація.
 6. Відповіді, що давалися за запит аудитора.
 7. Звітність (статистична).
 8. Звіти та висновки аудиторів, що видавалися за попередні періоди, що видавалися в результаті інших форм контролю.

Перед тим, як провести аудит, необхідно пройти підготовчі процедури

 • Здійснити перевірку початкових і порівняльних показників звітності з фінансів;
 • Здійснити відправку запитів керівництву і третім особам, з метою підтвердження інформації;
 • Ознайомитися зі звітами і висновками аудиторів, що видавалися за попередні періоди.

Якщо говорити про методику проведення такої процедури, то вона включає встановлення форм надання звітності підприємством, встановлення правильності звітного періоду, а також перевірка даних при формуванні статей звітності.

Дана процедура є дуже важливою для підприємства, адже у зв'язку з правильним її проведенням, організації вдасться уникнути можливих ризиків при здійсненні своєї подальшої діяльності, а також захистить її від сплати штрафів та інших негативних наслідків, пов'язаних з неправильним веденням бухгалтерського обліку і оформлення фінансової звітності.

Отримати безкоштовну консультацію від JUSTLEX